Tuyển sinh Thạc sĩ

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2017

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2017 với các chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Tài chính - Ngân hàng

Thí sinh xem phòng thi tuyển sinh Thạc sĩ  đợt 1 năm 2017

Thí sinh sẽ thi ba môn gồm Ngoại ngữ (Tiếng Anh), môn cơ bản và môn cơ sở ngành. Cụ thể:

 Điều kiện dự thi:
- Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi.
- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần và ngành khác chuyên ngành đăng ký dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi.
- Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.
Ghi chú:
- Việc học bổ sung kiến thức trình độ đại học phải hoàn thành trước khi dự thi.
- Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác, các môn học bổ sung kiến thức xem trong hồ sơ đăng ký dự thi hoặc tại http://www.utm.edu.vn

Điều kiện được miễn thi môn ngoại ngữ:
- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành; ngôn ngữ sử dụng trong toàn thời gian đào tạo là chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo Chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được Ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận; có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng; ngôn ngữ sử dụng trong toàn thời gian đào tạo là 1 trong 6 thứ tiếng nêu trên;
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ của 1 trong 6 thứ tiếng nêu trên.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ được quy định theo bảng dưới đây trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp đến ngày đăng ký dự thi; chứng chỉ có giá trị quốc tế hoặc chứng chỉ trong nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận bằng văn bản.

Hồ sơ dự thi:
- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu phát hành tại Trường)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu phát hành tại Trường)
- Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học (có công chứng)
- Bản sao bảng điểm Đại học (có công chứng)
- Bảng điểm chuyển đổi (nếu có)
- Bản sao công chứng giấy tờ về đối tượng ưu tiên (nếu có)
- Bản sao công chứng văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có)
- 04 hình 3x4
- Giấy khám sức khỏe (có hạn trong vòng 6 tháng)

Thời gian tổ chức tuyển sinh:
- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ thi tuyển từ ngày: 15/06/2017
- Thời gian học bổ sung kiến thức đối với các thi sinh đăng ký dự thi không đúng với ngành đã tốt nghiệp hệ Đại học từ ngày: 25/08/2017
- Thời gian thi dự kiến: tháng 11/2017

Liên hệ để được gửi mẫu hồ sơ: Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Địa chỉ:  Lô 1 – 04, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 024.3763.2890 / 024.36.320.877

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ