Chính sách học phí

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ

THÔNG BÁO

- Học phí đại học chính quy: 400.000đ/1 tín chỉ (trung bình 12 triệu/ 1 năm);

- Riêng ngành: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga mức học phí 3.5 triệu đồng/ 1 năm;

- Học phí thạc sĩ: 48 triệu đồng/ toàn khóa học;

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ