Nội dung chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh

Cung cấp cho sinh viên kiến thức tương đối rộng về ngôn ngữ Anh, văn hoá, xã hội và văn học Anh-Mỹ; lý thuyết biên-phiên dịch, kiến thức bổ trợ về Quan hệ quốc tế.

Sinh viên khi ra trường đạt được trình độ nghiệp vụ đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn như công tác biên - phiên dịch, giảng dạy tiếng Anh, và có thể đảm đương các công việc đối ngoại và hợp tác quốc tế phù hợp tại các Bộ, Ban, Ngành trung ương, địa phương, các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp.

Nội dung gồm có:

- Khối kiến thức chung

- Kiến thức tiếng Anh

- Kiến thức ngôn ngữ – Văn hoá và văn học Anh

- Chuyên sâu Tiếng Anh thương mại

- Chuyên sâu Tiếng Anh CNTT

- Học tập tại doanh nghiệp

- Khoá luận tốt nghiệp

Xem trong file đính kèm!

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ