Những điểm khác biệt khi học Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm tại UTM

Về kiến thức: bổ sung và nâng cao các kiến thức về các phương pháp phát triển phần mềm, các chuẩn và quy trình làm phần mềm, các kiến thức về thực tiễn về phát triển phần mềm, cụ thể như sau:

Đối với môn ngoại ngữ
– Đọc hiểu và trình bày được các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành;
Đối với các môn cơ sở ngành
– Hiểu và vận dụng được các khái niệm cơ bản về mạng máy tính, các bộ phận, các giao thức, cách thức truyền dữ liệu trên mạng;
– Hiểu và vận dụng được các khái niệm về cơ sở dữ liệu trong hệ thống, các phương pháp xây dựng và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu của hệ thống;
– Hiểu và vận dụng các khái niệm chung về quy trình phát triển phần mềm, các kỹ thuật xây dựng một hệ thống phần mềm có chất lượng;
– Hoàn thiện và vận dụng tốt các kỹ thuật về phân tích và thiết kế hệ thống;
– Có khả năng phân tích bài toán, tổng hợp các kiến thức cơ sở trong việc vận dụng để giải quyết các vấn đề đặt ra.
Đối với các môn chuyên ngành
– Hiểu và vận dụng được các kỹ thuật về kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm. Có khả năng xây dựng các công cụ hỗ trợ kiểm thử tự động;
– Hiểu và vận dụng được các kiến trúc phần mềm hiện đại trong việc xây dựng các hệ thống phần mềm;
– Biết cách hình thức hóa các yêu cầu phần mềm, sử dụng được một số ngôn ngữ và công cụ hỗ trợ việc hình thức hóa;
– Vận dụng các kiến thức liên quan đến quản lý dự án phần mềm trong công việc;
– Biết cách cập nhật các kiến thức hiện đại trong chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm;
– Biết và vận dụng các kỹ thuật, các công nghệ mới trong ngành Công nghệ Thông tin, ứng dụng trong phát triển các phần mềm đặc biệt, bảo đảm chất lượng của hệ thống;
–Có khả năng giải quyết các bài toán thực tế trong việc xây dựng, sản xuất hệ thống phần mềm.
Về kỹ năng: Tăng cường kỹ năng phân tích, thiết kế phần mềm. kỹ năng quản trị dự án phát triển phần mềm, kỹ năng lập trình, thành thạo một số công cụ phát triển phần mềm thông dụng, cụ thể như sau:
– Biết sử dụng các công cụ phần mềm hỗ trợ trong công việc;
– Biết và vận dụng được qui trình thiết kế, phân đoạn quy trình thiết kế và phân tích, lựa chọn phương pháp tiếp cận;
– Biết và vận dụng quy trình lập kế hoạch, sắp xếp công việc, quản lý thời gian và nguồn lực;
– Biết tìm kiếm, cập nhật, tổng hợp, khai thác thông tin;
– Biết tối ưu hóa phương pháp triển khai công việc;
– Biết sử dụng các kiến thức chuyên môn một cách linh hoạt;
– Có năng lực nghiên cứu và khả năng lãnh đạo;
– Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong hoạt động chuyên môn. Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành, có khả năng làm việc trong các nhóm phát triển phần mềm cho nước ngoài.
– Kỹ năng làm việc theo nhóm.

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ