Chương trình đào tạo cử nhân

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Tỉm hiểu các thông tin về nội dung chương trình đào tạo đại học, những điểm khác biệt khi học tại UTM, nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp ra trường....
 Cử nhân Kỹ thuật phần mềm
 Cử nhân Công nghệ thông tin
 Cử nhân Tài chính Ngân hàng
 Cử nhân Kế toán
 Cử nhân Quản trị kinh doanh
 Cử nhân Luật kinh tế
 Cử nhân Du lịch
 Cử nhân Quản lý Nhà nước
 Cử nhân ngôn ngữ tiếng Anh
 Cử nhân ngôn ngữ tiếng Nga