Giới thiệu ngành Cử nhân Quản lý nhà nước

Giới thiệu ngành Cử nhân Quản lý nhà nước

Quản lý nhà nước là ngành học mà trong đó sinh viên phải tiếp thu những kiến thức cơ bản về quản lý, những kiến thức chuyên sâu về quản lý hành chính nhà nước thuộc các lĩnh vực hoạt động và kỹ năng thực hành.

Read more: Giới thiệu ngành Cử nhân Quản lý nhà nước

Triển vọng nghề nghiệp khi học Quản lý nhà nước tại UTM

Triển vọng nghề nghiệp khi học Quản lý nhà nước tại UTM

Tốt nghiệp ngành Quản lý nhà nước bạn sẽ đảm nhận vị trí lãnh đạo quản lý điều hành trong môi trường công sở, làm chuyên viên hành chính trong các cơ quan khối công chức hoặc tư nhân, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan đoàn thể ..

Read more: Triển vọng nghề nghiệp khi học Quản lý nhà nước tại UTM

Những điểm khác biệt khi học Quản lý nhà nước tại UTM

Những điểm khác biệt khi học Quản lý nhà nước tại UTM

Trong quá trình học tập tại Đại học UTM, sinh viên học ngành Quản lý nhà nước sẽ được tham gia thực hành, thực tập tại những tổ chức, cơ quan của Đảng và Nhà nước, các trường đại học, trường chính trị các tỉnh.

Read more: Những điểm khác biệt khi học Quản lý nhà nước tại UTM

Nội dung chương trình đào tạo ngành Quản lý nhà nước

Nội dung chương trình đào tạo ngành Quản lý nhà nước

Các yêu cầu về nội dung, kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, khả năng nhận thức và giải quyết vấn đề trong Quản lý nhà nước, yêu cầu về thái độ và vị trí công việc mà người học có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp, chương trình đào tạo đại học Quản lý nhà nước được quy định như sau:

Read more: Nội dung chương trình đào tạo ngành Quản lý nhà nước

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ