Giới thiệu ngành Cử nhân Kỹ thuật phần mềm

Giới thiệu ngành Cử nhân Kỹ thuật phần mềm

Chương trình đào tạo kỹ sư chính quy ngành Kỹ thuật phần mềm được xây dựng nhằm mục tiêu cung cấp cho sinh viên

Triển vọng nghề nghiệp khi học Kỹ thuật phần mềm tại UTM

Triển vọng nghề nghiệp khi học Kỹ thuật phần mềm tại UTM

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể phụ trách 01 trong 04 vai trò sau:

Những điểm khác biệt khi học Kỹ thuật phần mềm tại UTM

Những điểm khác biệt khi học Kỹ thuật phần mềm tại UTM

Cấu trúc chương trình gồm 5 khối kiên thức và kỹ năng rõ ràng: không chỉ Kiến thức chuyên môn, Kiến thức xã hội mà còn chú trọng Ngoại ngữ, Phát triển cá nhân và Thực hành công nghiệp.

Nội dung chương trình ngành Kỹ thuật phần mềm

Nội dung chương trình ngành Kỹ thuật phần mềm

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm bao gồm 03 khối kiến thức:

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ