Giới thiệu ngành đào tạo Cử nhân Kế toán

Giới thiệu ngành đào tạo Cử nhân Kế toán

Chương trình đào tạo Cử nhân Kế toán sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức đại cương về nhiều lĩnh vực toán, thống kê, khoa học xã hội, luật và trọng tâm là các kiến thức đại cương và chuyên sâu về khoa học kinh tế.

Read more: Giới thiệu ngành đào tạo Cử nhân Kế toán

Triển vọng nghề nghiệp khi học Kế toán tại UTM

Triển vọng nghề nghiệp khi học Kế toán tại UTM

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế quản lý của UTM có thể đảm nhiệm những vị trí công tác trong hầu hết các doanh nghiệp, tập đoàn thuộc mọi lĩnh vực trong nước và quốc tế, các tổ chức nghiên cứu và quản lý, các tổ chức xã hội và phi chính phủ, cụ thể:

Read more: Triển vọng nghề nghiệp khi học Kế toán tại UTM

Những điểm khác biệt khi học Kế toán tại UTM

Những điểm khác biệt khi học Kế toán tại UTM

Chương trình chuẩn quốc tế: Tại Trường Đại học UTM, chương trình đào tạo và giáo trình học đều được nhập từ nước ngoài, đảm bảo độ cập nhật về kiến thức và độ chuẩn hoá đồng nhất với những trường đại học hàng đầu trên thế giới.

Read more: Những điểm khác biệt khi học Kế toán tại UTM

Nội dung chương trình đào tạo ngành Kế toán

Nội dung chương trình đào tạo ngành Kế toán

Về kiến thức:

+ Hiểu và vận dụng được vào thực tiễn hệ thống tri thức khoa học những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin. Hiểu được những kiến thức cơ bản, có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản của Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Read more: Nội dung chương trình đào tạo ngành Kế toán

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ