Đào tạo ngắn hạn

Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo hướng dẫn viên du lịch năm 2016

Đào tạo hướng dẫn viên du lịch

Được phép của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch – Tổng cục Du lịch, Khoa Du lịch Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị tuyển sinh các khoá đào tạo hướng dẫn viên du lịch theo chương trình khung của Tổng cục du lịch.

Read more: Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo hướng dẫn viên du lịch năm 2016

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ