Album ảnh kết nạp Đảng viên mới ngày 18/11/2016

Bí thư chi bộ Nguyễn Xuân Sơn trao Quyết định kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Nguyễn Mạnh Cường

Bí thư chi bộ Nguyễn Xuân Sơn trao Quyết định kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Đỗ Xuân Phi

Bí thư chi bộ Nguyễn Xuân Sơn trao Quyết định kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Võ Anh Tuấn

Bí thư chi bộ Nguyễn Xuân Sơn trao Quyết định kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Lê Huy Thuyết

Bí thư chi bộ Nguyễn Xuân Sơn trao Quyết định kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Hoàng Thị Tuyến

Liên hệ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ

Địa chỉLô 1 - 4, Số 431 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Tổng đài: (04) 36 320743 - (04) 37 632 890
Emailhumt@moet.edu.vn

Hòm thư góp ý, Feedback, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ
Hòm thư góp ý, Feedback, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ